Краткая информация

  • 10.04.1966, 54 года
  • 0 друзей
Ссылки
Кош сүйүү!
 (Айтмырза аксакалдын ушул темадагы ырына пародия)   Эми мен не кыламын, кандай айла? Эриниңдин даамы калбай таңдайымда.Карегиңден жаш чактагы нур төгүлбөй,Карыганда сен калдың маңдайымда. «Жараткан, карылыктан өзүң сакта!»-Деп жүрсөм, кайдан салды бул азапка?Өрт алган жаштык кезим кайда калды,Өзүм
Жаңырган көөнө тема
Калемдештерге калжың  Калемин кайрап кагазды каймактаткан кайран кана кырдуусунган кыргыз калемгерлери! Кааласаңар (К)ны кылыч кылып, калжың катары кайрылайын. Кыргыздар кылымдарды кыйырлап кыдырмайды кыдырган, каңкайган карлуу кырларды кыркалай конуштанган; кадуу-капчыгайлары, кокту-колотторунда
Амандашуу
Ассалоому Алейкум Айтмырза Аксакал! Ала-тоонун Аркы Аймагындагы Агайындар, Аяштар  Амансыздарбы? Абалы Амандашып Алалы. Анан  Акырын Айтаарыбызды Айтышарбыз..........

Картина дня

наверх