Краткая информация

  • 03.01.1962, 58 лет
  • 116 друзей
Sholpan , Сiздi Жана жылынызбен куттыктаймын! Осы жыл манызды окигаларга жане жетiстiктерге толы болып, ал барлык ынгайсыздыктар мен ауыртпалыктар артта калсын! Сiзге денсаулык , бакыт пен ырыс тiлеймiн! Жана 2016 мешiн жылы Сiзге шаттыкка толы тосын сыйлар мен женiстер сыйласын! Ен iзгi тiлекпен,Читать далее

Картина дня

наверх