Абдзахэхэмрэ хьакІэ зещэн хабзэхэмрэ

Абдзахэхэмрэ хьакІэ зещэн хабзэхэмрэ

Абдзахэхэмрэ хьакІэ зещэн хабзэхэмрэ Абдзэхэ чылэхэу Тыркуем итхэм 1979-рэ илъэсым, Адыгэ РеспубликэмкІэ къуаджэу Хьакурынэхьаблэ 1990-рэ илъэсым сызащэІэм сшъхьакІэ къащысэхъулІагъэхэр.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх