Элдик ырлардын энине салып жазылган саптар...

I. Чачтарыңдын өрүмү текши, майда! Чалдың кечээ:« Күтүңүз, эски жайда.» Чакырдың да, келбедиң таң тостуруп, Чач өргөнүң майдалап кимге пайда?!! II.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх